Logo
نگاه آماری
طرح‌ پژوهشی (موظفی)
2
کرسی و نشست‌ علمی
1
طرح‌ ارتباط با قضات، جامعه و صنعت
1
سوابق خدمتی
3
سوابق تحصیلی دانشگاهی
2
کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی
2
کمیت و کیفیت تدریس
9
راهنمایی پایان نامه های دوره های بالاتر از کارشناسی که به نتیجه کامل رسیده باشد
2
رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی
2
داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی
1
راهنمایی و مشاوره پایان نامه/ رساله
3
برگزاری نشست‌های علمی، طراحی و راه اندازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه های تخصصی
7
همکاری موثر در تاسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، شهرک‌ها و پارک‌
1
راهبری پروژه های بزرگ تحقیقاتی بین رشته ای (مدیریت پروژه) با تایید شورای پژوهشی موسسه
3
نمودار همکاری در فعالیت ها به همراه تعداد همکاری ها با هر کاربر. برای باز شدن جزییات هر فعالیت، روی دایره ی مربوطه کلیک کنید.
ردیف کد طرح‌ پژوهشی (موظفی) عنوان طرح‌ پژوهشی (موظفی) تاریخ ارسال / انجام تاریخ خاتمه
1 57 نقشه راه متن کاوی در سامانه هوش قضایی 1399/09/15 در حال اجرا
2 4070 هوشمندسازی سامانه ی استخراج آرای قضایی 1400/05/06 در حال اجرا
ردیف کد کرسی و نشست‌ علمی عنوان کرسی و نشست‌ علمی تاریخ ارسال / انجام تاریخ خاتمه
1 4113 کاربرد هوش مصنوعی در تحول سامانه قضایی 1400/05/11 در حال اجرا
ردیف کد طرح‌ ارتباط با قضات، جامعه و صنعت عنوان طرح‌ ارتباط با قضات، جامعه و صنعت تاریخ ارسال / انجام تاریخ خاتمه
1 6316 طراحی دستیار هوشمند قضائی (فاز 1) 1401/04/28 در حال اجرا
ردیف کد سوابق خدمتی عنوان سوابق خدمتی تاریخ ارسال / انجام
1 2987 پژوهشگاه قوه قضائیه 1400/02/19
2 3448 موسسه آموزش عالی آل طه 1400/02/28
3 3449 پژوهشگاه وزارت ارتباطات 1400/02/28
ردیف کد سوابق تحصیلی دانشگاهی عنوان سوابق تحصیلی دانشگاهی تاریخ ارسال / انجام
1 2988 دانشگاه کاشان 1400/02/19
2 2989 دانشگاه آزاد اراک 1400/02/19
ردیف کد کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی عنوان کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی تاریخ ارسال / انجام
1 3365 کارگاه آموزش گوگل کولب 1400/02/22
2 3368 کارگاه کلان داده 1400/02/22
ردیف کد کمیت و کیفیت تدریس عنوان کمیت و کیفیت تدریس تاریخ ارسال / انجام
1 3381 پایگاه داده ، سیستم عامل ، شبکه های کامپیوتری 1400/02/22
2 3383 پایگاه داده ، سیستم عامل ، شبکه های کامپیوتری ، الگوریتم 1400/02/22
3 3387 الگوریتم ، مهندسی نرم افزار، چند رسانه ای ، برنامه نویسی پیشرفته ، پایگاه داده 1400/02/22
4 3389 پایگاه داده ، سیستم عامل ، شبکه های کامپیوتری ، الگوریتم 1400/02/22
5 3390 الگوریتم موازی، یادگیری ماشین 1400/02/22
6 3391 الگوریتم موازی، یادگیری ماشین، بینایی ماشین 1400/02/22
7 3392 برنامه نویسی همروند، برنامه نویسی چند رسانه ای 1400/02/22
8 3393 پایگاه داده ، سیستم عامل ، مهندسی نرم افزار ، برنامه نویسی همروند ،برنامه نویسی کامپیوتر، 1400/02/22
9 3394 الگوریتم موازی، داده کاوی 1400/02/22
ردیف کد راهنمایی پایان نامه های دوره های بالاتر از کارشناسی که به نتیجه کامل رسیده باشد عنوان راهنمایی پایان نامه های دوره های بالاتر از کارشناسی که به نتیجه کامل رسیده باشد تاریخ ارسال / انجام
1 3446 ارائه الگوریتیم به منظور کاهش انرژی شبکه حسگر بیسیم 1400/02/28
2 3447 شناسایی رخداد در کلان داده 1400/02/28
ردیف کد رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی عنوان رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی تاریخ ارسال / انجام
1 3019 پژوهشگر برتر منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی 1400/02/19
2 3020 رساله برتر دانشگاه آزاد اراک 1400/02/19
ردیف کد داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی عنوان داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی تاریخ ارسال / انجام
1 3227 داوری مقالات ژورنال 1400/02/21
ردیف کد راهنمایی و مشاوره پایان نامه/ رساله عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه/ رساله تاریخ ارسال / انجام
1 3230 ارائه رویکرد مبتنی بر یادگیری عمیق برای شباهت یابی معنایی بر روی متون قضایی 1400/02/21
2 3374 پیش بینی حکم پرونده های قضایی با استفاده از تکنیک های متن کاوی 1400/02/22
3 3376 تشخیص ویروس کووید بر اساس داده های اسکن ریه با یادگیری عمیق 1400/02/22
ردیف کد برگزاری نشست‌های علمی، طراحی و راه اندازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه های تخصصی عنوان برگزاری نشست‌های علمی، طراحی و راه اندازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه های تخصصی تاریخ ارسال / انجام
1 3228 برگزاری ورکشاپ 1400/02/21
2 3229 برگزاری ورکشاپ 1400/02/21
3 3357 اولین نوبت برگزاری دوره post MBA in data science for business 1400/02/22
4 3358 پنل تخصصی اقتصاد دیجیتال ، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی 1400/02/22
5 3359 سخنرانی در همایش فصلی MITM 1400/02/22
6 3360 برگزاری کورس داده کاوی در دوره post MBA 1400/02/22
7 3361 برگزاری کارگاه پایتون 1400/02/22
ردیف کد همکاری موثر در تاسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، شهرک‌ها و پارک‌ عنوان همکاری موثر در تاسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، شهرک‌ها و پارک‌ تاریخ ارسال / انجام
1 3356 تاسیس شرکت دانش بنیان 1400/02/22
ردیف کد راهبری پروژه های بزرگ تحقیقاتی بین رشته ای (مدیریت پروژه) با تایید شورای پژوهشی موسسه عنوان راهبری پروژه های بزرگ تحقیقاتی بین رشته ای (مدیریت پروژه) با تایید شورای پژوهشی موسسه تاریخ ارسال / انجام
1 3353 مدیریت ریسک اعتباری بانک ملت 1400/02/22
2 3354 استخراج هوشمند اطلاعات از آگهی روزنامه رسمی 1400/02/22
3 3355 سامانه مدیریت داده بیمارستانی با ماژول های هوش مصنوعی جهت تشخیص بیماری ها 1400/02/22