Logo
نگاه آماری
طرح‌ پژوهشی (موظفی)
2
سوابق تحصیلی دانشگاهی
5
کمیت و کیفیت تدریس
6
راهنمایی پایان نامه های دوره های بالاتر از کارشناسی که به نتیجه کامل رسیده باشد
8
انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه یا دوره های کوتاه مدت آموزشی
1
نمودار همکاری در فعالیت ها به همراه تعداد همکاری ها با هر کاربر. برای باز شدن جزییات هر فعالیت، روی دایره ی مربوطه کلیک کنید.
ردیف کد طرح‌ پژوهشی (موظفی) عنوان طرح‌ پژوهشی (موظفی) تاریخ ارسال / انجام تاریخ خاتمه
1 4351 رهنمودهایی برای تخصیص بهینه منابع انسانی قوه قضاییه راهی برای اجرای سند تحول قضایی 1400/06/18 در حال اجرا
2 4352 راه‌اندازی چرخه مدیریت فرایند در قوه قضاییه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در تحقق سند تحول قضایی 1400/06/18 در حال اجرا
ردیف کد سوابق تحصیلی دانشگاهی عنوان سوابق تحصیلی دانشگاهی تاریخ ارسال / انجام
1 3417 دانشگاه علوم و تحقیقات 1400/02/26
2 3426 دانشگاه علوم و تحقیقات 1400/02/26
3 3427 دانگشاه پیام نور 1400/02/26
4 3428 دانشگاه قم 1400/02/26
5 3429 زهره بنیانیان 1400/02/26
ردیف کد کمیت و کیفیت تدریس عنوان کمیت و کیفیت تدریس تاریخ ارسال / انجام
1 3430 تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 1400/02/26
2 3431 سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها 1400/02/26
3 3432 مبانی مدیریت دولتی 1400/02/26
4 3433 مدیریت توسعه 1400/02/26
5 3434 مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ 1400/02/26
6 3435 مساله یابی و حل مساله 1400/02/26
ردیف کد راهنمایی پایان نامه های دوره های بالاتر از کارشناسی که به نتیجه کامل رسیده باشد عنوان راهنمایی پایان نامه های دوره های بالاتر از کارشناسی که به نتیجه کامل رسیده باشد تاریخ ارسال / انجام
1 3418 شناسایی اثرات تعدیل‌کننده استفاده از اینترنت در مشارکت سیاسی 1400/02/26
2 3419 رابطه تیم‌سازی و توانمندسازی با شایستگی‌های کارکنان: مطالعه نقش تعدیلگر فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان غذا و دارو، 1400/02/26
3 3420 ابهام‌زدایی هوش هیجانی و نگرش‌های کار در میان اعضای هیات‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) 1400/02/26
4 3421 نقش شایستگی‌های اخلاقی در شناسایی فرصت‌های توسعه کارآفرینی پایدار آموزش عالی 1400/02/26
5 3422 تاثیر فرهنگ‌سازمانی حمایتی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی کارکنان حرفه‌ای بانک تجارت: مطالعه نقش میانجی تعامل کاری و اعتماد سازمانی 1400/02/26
6 3423 مطالعه نقش میانجی جو اخلاقی در رابطه میان ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی 1400/02/26
7 3424 تاثیر الگوهای رفتار کاری با نگرش‌های کار در سازمان فناوری اطلاعات ایران 1400/02/26
8 3425 نقش میانجی پنهان‌سازی دانش در قلمروگرایی، عملکرد کاری و رفتار انحرافی در شهرداری قزوین 1400/02/26
ردیف کد انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه یا دوره های کوتاه مدت آموزشی عنوان انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه یا دوره های کوتاه مدت آموزشی تاریخ ارسال / انجام
1 3437 1. تحلیل موردی منابع انسانی 1400/02/26